Koje su kortikosteroidne kreme

Poremećaji respiratornog sustava kod čovjeka se mogu jako teško razlikovati obzirom da su simptomi vrlo slični jedni drugima. Ovaj rad je u velikoj mjeri baziran na simptomima astme i poremećajima koje ona uzrokuje, te je stoga potrebno znati da rano otkrivanje smanjenja malih dišnih putova može značajno pomoći kod postavljanja dijagnoze. Cilj je razviti softverski paket koji bi kliničarima pomagao u klasifikaciji stupnja astme koristeći podatke dobivene mjerenjem Impulsnom oscilometrijom (IOS). Bit će predstavljeno istraživanje svih značajnih studija koje uspoređuju IOS s drugim metodama za određivanje plućnih funkcija. IOS spada u grupu forsiranih oscilatornih tehnika (FOT) za mjerenje mehaničkih impedancija respiratornog sustava. Ekvivalentni strujni krugovi su razvijeni kako bi se mogla kvantificirati oštećenja malih dišnih putova. Softverski paket je zasnovan na treniranim neuronskim mrežama, neizrazitoj logici i grafičkom sučelju koji korisniku pruža bolju sliku rezultata. Dijagnostički IOS parametri, kao što su područje reaktancije (AX) i frekvencijska ovisnost otpora, te estimirani parametri proširenog RIC (eRIC) i povećanog RIC (aRIC) modela se koriste kao elementi vektora za predstavljanje respiratorne impedancije.

RESULTS: There is a significant difference between incidence rate of pneumonia for patients who used inhaled corticosteroids and incidence rate of pneumonia for patients who used only salbutamol (p = ). 52% of the patients who used inhaled corticosteroids had pneumonia or upper respiratory tract infection. Daily symptoms frequency (less than once per week) and night symptoms frequency (less than twice per month) had value of 47% for patients who used inhaled corticosteroids and value of 25% for patients who used only salbutamol. Number of patients who have these symptoms more than once per week, or for night symptoms more than twice per month is equal for both groups and has value of 30% patients of each group.

Koje su kortikosteroidne kreme

koje su kortikosteroidne kreme

Media:

koje su kortikosteroidne kremekoje su kortikosteroidne kremekoje su kortikosteroidne kremekoje su kortikosteroidne kremekoje su kortikosteroidne kreme

http://buy-steroids.org